จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน พฤศจิกายน ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร63
  พุธ71
  พฤหัสบดี81
  เสาร์101
  พฤหัสบดี151
  เสาร์173
  จันทร์193
  อังคาร201
  พุธ211
  ศุกร์231
  อาทิตย์251
รวม 17