จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มกราคม ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร161
  พฤหัสบดี184
  อังคาร231
  พฤหัสบดี252
  อังคาร301
รวม 9