จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน กันยายน ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์41
  ศุกร์83
  เสาร์91
  พุธ133
  เสาร์169
  พุธ201
รวม 18