จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน กรกฎาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ51
  พฤหัสบดี61
  ศุกร์141
  เสาร์221
  จันทร์242
  อังคาร251
  พุธ262
  อาทิตย์301
รวม 10