จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มิถุนายน ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์52
  พุธ71
  พฤหัสบดี87
  ศุกร์91
  จันทร์121
  พฤหัสบดี151
  ศุกร์162
  จันทร์191
  พุธ212
  จันทร์261
  พุธ281
รวม 20