จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน พฤษภาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี41
  ศุกร์51
  อังคาร91
  เสาร์131
  อังคาร161
  พุธ171
  ศุกร์192
  จันทร์226
  อังคาร232
  พุธ241
  ศุกร์261
  จันทร์292
  อังคาร301
รวม 21