จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน เมษายน ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์31
  อังคาร41
  พฤหัสบดี61
  ศุกร์71
  เสาร์81
  จันทร์101
  อาทิตย์161
  อังคาร181
  ศุกร์211
  พฤหัสบดี271
รวม 10