จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มีนาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์61
  พุธ81
  ศุกร์101
  เสาร์111
  จันทร์133
  พฤหัสบดี162
  อังคาร211
  ศุกร์242
  จันทร์271
  อังคาร281
  พุธ291
  ศุกร์311
รวม 16