จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน พฤศจิกายน ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ11
  พฤหัสบดี23
  อังคาร141
  พุธ152
  พุธ291
รวม 8