จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน ตุลาคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร31
  พฤหัสบดี51
  เสาร์71
  อาทิตย์81
  จันทร์91
  จันทร์167
  เสาร์281
  จันทร์301
รวม 14