จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มกราคม ปี 2017
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อาทิตย์12
  จันทร์21
  พฤหัสบดี53
  อาทิตย์81
  จันทร์91
  อังคาร103
  ศุกร์131
  เสาร์141
  พุธ182
  ศุกร์202
  เสาร์211
  อังคาร241
  พฤหัสบดี261
รวม 20