จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน กันยายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี11
  อาทิตย์42
  พุธ74
  เสาร์171
  จันทร์192
  จันทร์261
  ศุกร์301
รวม 12