จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน สิงหาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ31
  ศุกร์51
  เสาร์131
  พุธ172
  พฤหัสบดี181
  อาทิตย์211
  อังคาร231
  ศุกร์261
  อาทิตย์281
  จันทร์291
  อังคาร301
รวม 12