จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มิถุนายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี21
  เสาร์42
  จันทร์62
  พฤหัสบดี91
  ศุกร์171
  พุธ221
  อังคาร281
รวม 9