จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน เมษายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์41
  อังคาร51
  พุธ61
  พฤหัสบดี72
  เสาร์161
  อังคาร193
  พฤหัสบดี211
  เสาร์231
  พุธ272
รวม 13