จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มีนาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร14
  พุธ24
  พฤหัสบดี33
  อาทิตย์61
  จันทร์71
  อังคาร81
  พุธ95
  จันทร์143
  อังคาร151
  พฤหัสบดี172
  จันทร์211
  อังคาร221
  ศุกร์251
  เสาร์261
  อาทิตย์271
  อังคาร292
  พุธ301
  พฤหัสบดี312
รวม 35