จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน ธันวาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร61
  เสาร์101
  อาทิตย์111
  อังคาร131
  ศุกร์161
  อาทิตย์181
  พฤหัสบดี226
  ศุกร์2313
  จันทร์261
  พุธ281
  พฤหัสบดี291
รวม 28