จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน พฤศจิกายน ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร11
  พฤหัสบดี31
  อังคาร81
  พุธ92
  พฤหัสบดี102
  เสาร์121
  จันทร์141
  ศุกร์181
  เสาร์191
  อังคาร221
  พุธ232
  จันทร์281
รวม 15