จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน ตุลาคม ปี 2016
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร42
  พุธ53
  พฤหัสบดี62
  เสาร์81
  เสาร์151
  จันทร์171
  ศุกร์211
  เสาร์221
  จันทร์311
รวม 13