จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน กรกฎาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ14
  พุธ81
  พฤหัสบดี162
  ศุกร์171
  จันทร์203
  อังคาร213
  เสาร์251
  จันทร์271
รวม 16