จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน พฤษภาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  ศุกร์11
  ศุกร์81
  เสาร์91
  อังคาร122
  จันทร์181
  อังคาร192
  พุธ272
รวม 10