จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน เมษายน ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ151
  ศุกร์172
  พฤหัสบดี232
  อังคาร283
รวม 8