จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มีนาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี121
  ศุกร์131
  ศุกร์202
  จันทร์231
  จันทร์301
  อังคาร311
รวม 7