จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พฤหัสบดี51
  พุธ181
  เสาร์211
  อังคาร243
  พุธ253
  เสาร์281
รวม 10