จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน ธันวาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร14
  พุธ27
  เสาร์51
  อังคาร81
  พุธ91
  พฤหัสบดี101
  อาทิตย์131
  จันทร์141
  พฤหัสบดี171
  ศุกร์181
  อาทิตย์204
  พุธ231
  พฤหัสบดี241
  จันทร์281
  พุธ303
  พฤหัสบดี311
รวม 30