จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน พฤศจิกายน ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ41
  เสาร์74
  อาทิตย์82
  อังคาร101
  พฤหัสบดี123
  อาทิตย์152
  จันทร์161
  อังคาร171
  เสาร์211
  จันทร์232
  อังคาร241
รวม 19