จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน ตุลาคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์52
  อังคาร61
  พุธ73
  ศุกร์91
  จันทร์122
  อังคาร133
  พุธ142
  พฤหัสบดี152
  ศุกร์162
  อาทิตย์181
  จันทร์191
  อังคาร201
  พฤหัสบดี221
  จันทร์263
  ศุกร์301
  เสาร์315
รวม 31