จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มกราคม ปี 2015
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  อังคาร63
  พุธ71
  พุธ142
  อังคาร271
  พฤหัสบดี291
รวม 8