จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มิถุนายน ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  ศุกร์61
  เสาร์281
รวม 2