จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน พฤศจิกายน ปี 2014
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ191
รวม 1