จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน มิถุนายน ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  จันทร์41
  พฤหัสบดี72
รวม 3