จำนวนผู้ขอข้อมูลนิคมอุตสาหกรรมในไทย เดือน เมษายน ปี 2018
วัน วันที่ จำนวนผู้ขอข้อมูล
นิคมอุตสาหกรรม
  พุธ41
รวม 1