แฟรนไชส์กลุ่ม งานพิมพ์
แฟรนไชส์ ประจำเดือน
ไอดูโฟร์ไอเดีย พฤษภาคม 2561
ไอดูโฟร์ไอเดีย พฤษภาคม 2560
ไอดูโฟร์ไอเดีย พฤษภาคม 2559
ไอดูโฟร์ไอเดีย มิถุนายน 2558
บริษัท ไอเดียทูคลิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรกฎาคม 2557
ไอดูโฟร์ไอเดีย พฤศจิกายน 2556
ศูนย์เติมหมึกครบวงจร ไซเบอร์อิ้งค์ กุมภาพันธ์ 2551
อีซี่ ปริ้นท์ ธันวาคม 2551