แฟรนไชส์กลุ่ม ค้าปลีก
แฟรนไชส์ ประจำเดือน
นพรัตน์ 20 กันยายน 2563
นพรัตน์ 20 สิงหาคม 2562
นพรัตน์ 20 ตุลาคม 2561
อิโระ อิโระ กุมภาพันธ์ 2560
สองห้าแปด เกาหลี สิงหาคม 2560
นพรัตน์ 20 กันยายน 2560
เฟรชมาร์ท กุมภาพันธ์ 2554
เฟรชมาร์ท กุมภาพันธ์ 2553
เฟรชมาร์ท พฤศจิกายน 2552