แฟรนไชส์กลุ่มหนังสือ, วีดีโอ

หมวดย่อย จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
แฟรนไชส์หนังสือ, บริการให้เช่ายืมหนังสือ
1 100
รวม 1 100
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564