แฟรนไชส์กลุ่มงานพิมพ์

หมวดย่อย จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
แฟรนไชส์บริการงานพิมพ์, ถ่ายเอกสาร
7 50
แฟรนไชส์พิมพ์ภาพลงบนวัสดุ, สกรีนเสื้อ, เครื่องพิมพ์เคส
3 21.43
แฟรนไชส์เครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุหลายหลากชนิด
1 7.14
แฟรนไชส์บริการเติมหมึกครบวงจร
1 7.14
แฟรนไชส์บริการถ่ายรูป, โฟโต้แลป
1 7.14
แฟรนไชส์ตุ๊กตา3มิติ, ตุ๊กตาหน้าคน
1 7.14
รวม 14 100
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564