แฟรนไชส์กลุ่มความงาม

หมวดย่อย จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
แฟรนไชส์ศูนย์ความงามครบวงจร, สถานความงาม, สปา
7 28
แฟรนไชส์เครื่องสำอางค์
6 24
แฟรนไชส์ขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, สมุนไพร
5 20
แฟรนไชส์น้ำหอม
3 12
แฟรนไชส์ฟิตเนสเซ็นเตอร์, สปอร์ตคลับ
2 8
แฟรนไชส์บิ๊กอาย, คอนแทคเลนส์
1 4
แฟรนไชส์สถานความงาม, สปา
1 4
รวม 25 100
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2564