แฟรนไชส์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

หมวดย่อย จำนวนธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ(%)
แฟรนไชส์ตัวแทนนายหน้า, ที่ปรึกษา, บริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์
5 62.5
แฟรนไชส์รับสร้างบ้าน
1 12.5
แฟรนไชส์ผลิตมุ้งลวดสำหรับประตู-หน้าต่าง
1 12.5
ให้บริการพื้นที่สำนักงานให้เช่า
1 12.5
รวม 8 100
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564