จําหน่ายถ้วยรางวัล-ZINC
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2557 
ประเภทกิจการกีฬา
ลักษณะกิจการอื่นๆ
ชื่อร้านค้าจําหน่ายถ้วยรางวัล-ZINC
ราคาสินค้าสอบถามผู้ขาย
รายละเอียด

บริษัท มาริตาถ้วยรางวัล จำกัด

จําหน่ายถ้วยรางวัล-ZINC, ดีบุก, คลิสตัล, พลาสติก โล่ห์รางวัล-อคิลิก, ไม้, ทองเหลือง+ไม้

รับยิง Laser บนอคีริกและไม้

โทร: 02-224-9594,02-225-2338

Fax:02-662-1624 

E-mail: marita2545@yahoo.com

ชื่อเจ้าของร้านค้าบริษัท มาริตาถ้วยรางวัล จำกัด
ที่อยู่-
โทร.02-224-9594,02-225-2338
E-mailmarita2545@yahoo.com
เว็บไซต์www.maritatrophy.com
Print from http://www.thaifranchisecenter.com/shop/printfrnchise.php?mId=454
วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 22:53 น.
ThaiFranchiseCenter.com