หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
930
อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบปฏิบัติการ บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
 
การศึกษา :
  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Post Graduated study in Food Engineering สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • Diploma in e-Technology and Programming, National Institute of Information Technology (NIIT)
ประสบการณ์การทำงาน :
  • ทีมงานวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • นักจุลชีววิทยา (Microbiologist) ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอาหารบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด
  • นักวิจัย “Mass Transfer in Porous media” ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท นิวพีค (ประเทศไทย) จำกัด
  • วิทยากรที่ปรึกษา ISO 9000, GMP & HACCP บริษัท ควอลิตี้ซิสเต็ม แมเนจเม้นท์แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด
  • วิทยากรที่ปรึกษาโครงการ Supply Chain Management for SMEs บริษัท อี ไอ สแควร์ จำกัด
  • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (SHINDAN)ฝ่ายพัฒนานักวินิจฉัยสถานประกอบการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
Past Seminar (3)
บทความโดย อ.พงศ์พันธ์ วีรพันธุ์
คำคมที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ผู้สนับสนุน (Sponsor)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.