หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
351
อ.ปนัดดา วิรัชนิดากุล
นักโปรแกรมจิตบำบัดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม    
 
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2  (คบ.)
 • ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม)
 
ประวัติการรับราชการ
 • พ.ศ. 2524 : ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ (สปอ.) นครชัยศรี กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2539 : ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ.2559 : เกษียณอายุราชการตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 
ประสบการณ์การทำงานทางการศึกษา
 • พ.ศ.2525 : พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดทุ่งน้อย ตำบลแหลมบัว ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของกลุ่มโรงเรียนแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 • พ.ศ. 2530 : เป็นเลขานุการ ศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนแหลมบัว ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี
 • พ.ศ.2539 : ดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม วิทยาอาชีวศึกษาแห่งแรก ของประเทศไทย ที่สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจัดตั้งด้วยเงินรายได้ของเทศบาลฯ
 • พ.ศ.2549 : จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
 • พ.ศ. 2558 : รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

การพัฒนาศักยภาพตนเอง 
 • ศึกษาอบรม เรื่อง พลังจักรวาล-พลังกายทิพย์-ปฐมจักระ และ พัฒนาจักระ ของคุณย่าเยาวเรศ บุนนาค 
 • ศึกษา อบรม เรื่อง NLP  (BASIC-NLP: The Art science of neuro linguistic programming) ของศูนย์ค้นคว้าพลังจิตใต้สำนึก
 • ศึกษา อบรม เรื่อง HYPNO ชั้นต้น ชั้นกลาง ชั้นสูง (C.HT) ของศูนย์ค้นคว้าพลังจิตใต้สำนึก
 • ศึกษา อบรม เรื่องกฎแรงดึงดูด (Linguistics Power : Key  of  Secret) ของศูนย์สร้างสรรค์พลังแห่งจิตวิวัฒน์
 • ศึกษา อบรม เรื่องพลังแห่งคำพูด (Linguistics Power : Power of  Words) ของศูนย์สร้างสรรค์พลังแห่งจิตวิวัฒน์
 • ศึกษา อบรม เรื่อง การย้อนอดีตชาติบำบัด (Past  Life  Regression  Therapy : PLRT) ของศูนย์อนัมคารา เพื่อปัญญา เมตตา และสันติสุข
 • ศึกษา อบรม เรื่อง การย้อนอดีตชาติบำบัด ชั้นสูง (Advanced  Past  Life  Regression Therapy : APLRT) ของศูนย์อนัมคารา เพื่อปัญญา เมตตา และสันติสุข
 • ศึกษา อบรม เรื่อง Master Trainer NLP- Hypno ของศูนย์สร้างสรรค์พลังแห่งจิตวิวัฒน์
 • ศึกษาอบรม ฝึกปฏิบัติเรื่อง “ปลดล็อคชีวิต...เปลี่ยนพลังจิตเป็นสุดยอดมนุษย์” ของดร.มนตรี  ธีรธรรมพิพัฒน์  ระหว่างวันที่ 20 -21 มกราคม 2561
 • ศึกษาอบรม ฝึกปฏิบัติเรื่อง “Soul Coach โปรมแกรม Wisit’s Integrated System for Inner Transformation (WISIT) ระหว่างวันที่ 27-28  มกราคม 2561 ของ อจ.วิศิษฐ์ วังวิญญู
 • ศึกษาอบรม EFT ของศูนย์สร้างสรรค์พลังแห่งจิตวิวัฒน์
 
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร  นักพัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบองค์รวม
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • ให้ความรู้ผู้สูงอายุ เรื่องความสุข  
 • อบรมเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
 • อบรมให้ความรู้ เรื่อง “พลังจิตพิชิตเป้าหมาย” แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
 • อบรมให้ความรู้เรื่อง “สร้างพลังแห่งการเรียนรู้ สู่การพิชิตเป้าหมาย” 
 • อบรมให้ความรู้เรื่อง “ปลุกพลังความดี”
 • อบรมให้ความรู้เรื่อง “เปิดรหัสลับ สู่พลังสมาธิ”
 • อบรมให้ความรู้ครูสังกัดกระทรวงศึกษาตาม “โครงการอบรมคูปองพัฒนาครู” ของบริษัท ร้อยล้าน พันล้าน จำกัด 
 • อบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาจิต
 • อบรมให้ความรู้เรื่องภาวะผู้นำ 
 • สั่งจิตบำบัด ย้อนวัย ย้อนอดีต ค้นหาปม ให้กับผู้ที่ต้องการแก้ไขและพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.