หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
454
อ.สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2539                          
 • Diploma ด้าน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2544
 • Postgraduate Diploma การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ.2545
 • ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ.2545 จาก Newcastle Business School, the University of Northumbria at  Newcastle, ประเทศอังกฤษ 
 
การอบรมพิเศษ
 • Professional Coach Certification Program, หลักสูตรพัฒนาโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากลได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
 • หลักสูตร Strategies for Developing Effective Presentation Skill จัดโดย American Management Association
 • หลักสูตร Consulting Skills for the Human Resources Professional จัดโดย Hay Group
 • หลักสูตร เทคนิคการพูดและการฝึกเสียงสำหรับวิทยากร จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
 • หลักสูตร Train the Trainer จัดโดย นิตยสาร Go Training
 • หลักสูตร D4 Trainer Style วิทยากรุร่นใหม่สไตล์ D4
 • Certified Diploma Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming, Certified Diploma Advanced Hypnosis and Hypnotherapy จาก the Center of Research and Training Subconscious Power
 • Certified Past Life Regression Therapy จาก The Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace
 • ฯลฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน
 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
 • นายกผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี วิชาการสื่อสารทางธุรกิจ คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาเทคโนโลยีมหานคร
 • หลักสูตร Smart Manger บริษัท ไทยออโต้เซลส์ จำกัด
 • หลักสูตร Effective Communication in the Organization บริษัท ไทยออโต้เซลส์จำกัด  
 • หลักสูตร People Management for Manger and Ho Ren So   บริษัท DMET DIA Modern Engineering (Thailand)
 • หลักสูตร Effective Communication สำนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • หลักสูตร Team Building & Team Empowerment สำหรับผู้บริหารนานาชาติ บริษัท Bechtel International
 • หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ บริษัท พัฒนาไทยบริการ จำกัด
 • หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ สายการบินนกแอร์
 • หลักสูตร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การเคหะแห่งชาติ
 • หลักสูตร พลังแห่งการคิดบวกสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • หลักสูตร จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยง และหลักสูตร จิตวิทยาการเป็นพี่เลี้ยงสำหรับหัวหน้างาน บริษัท เอส แอนด์ พี ซิดิเคท จำกัด (มหาชน) (S&P)
 • หลักสูตร Team Learning บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดหลักสูตร จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน และหลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้จัดการ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด 
 • หลักสูตร เทคนิคการประสานงาน และการวางแผนงานเชิงปฏิบัติ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด 
 • หลักสูตร Be Yourselves บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
 • หลักสูตร เทคนิคการบริหารสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ บริษัท NCP จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่ม Fitne และ น้ำขิง Hotta 
 • หลักสูตร การวางแผนเชิงคุณภาพ บริษัท All Training (เครือ CP)
 • หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้างาน บริษัท นานดี อินเตอร์เทรด จํากัด
 • หลักสูตร การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า SCG Trading
 • หลักสูตร Service Mind Boost up SCG Trading
 • หลักสูตร Service Mind Boost up บริษัท เค เซิร์ฟ จำกัด
 • หลักสูตร Service Mind Boost up Fonterra
 • หลักสูตร หัวหน้างานขั้นเทพ กลุ่มน้ำตาลวังขนาย
 • หลักสูตร Jailbreak Your Mind กลุ่มบริษัท น้ำตาลไทยรุ่งเรือง
 • หลักสูตร ร่วมใจกัน เราทำได้ วรากรเทรดดิ้ง
 • หลักสูตร ทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสำเร็จในชีวิต และการทำงาน วรากรเทรดดิ้ง
 • หลักสูตร การสื่อสารและก่ารประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท เอสเอสแอล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตถุงยางอนามัย Durex
 • หลักสูตร Proactive Leadership บริษัท DKSH
 • หลักสูตร Positive Thinking to Positive Action บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • หลักสูตร Smile Communication บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตร การสร้างสรรค์งานบริการสำหรับผู้จัดการหน้าลาน บริษัทบางจากกรีนเนทจำกัด
 • หลักสูตร การพัฒนาทีมงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด 
 • หลักสูตร ภาวะผู้นำ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
 • โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 3 (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร)  
 • โครงการพัฒนาบุคลากร เทศบาล อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • โครงการพัฒนากิจกรรมและบุคลิกภาพนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โครงการเปิดโลกกิจกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • โครงการพัฒนานักกิจกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการอบรมนักกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โครงการก้าวสู่โลกของผู้นำ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • บรรยายหัวข้อ เทคนิคให้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
 • ฯลฯ
 
วิชาที่บรรยาย
 • ภาวะผู้นำ
 • การบริหารเวลา                
 • ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน/ผู้จัดการ
 • ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน
 • Enjoyneering Team Building
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวก
 • พลังจิตใต้สำนึก
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 • ทักษะการนำเสนอ
 • การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ
 • การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
 • การทำงานอย่างมีความสุข  
 • การก้าวออกจาก Comfort Zone 
 • ฯลฯ
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.