หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    ดร.แหลมไทย พู่วณิชย์
454
ดร.แหลมไทย พู่วณิชย์
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน และเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมโครงการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษบศาสตร์และการเงิน

วัน/เดือน/ปีเกิด : 7 สิงหาคม พ.ศ.2504

การศึกษา
  • ปริญญาเอก : ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปริญญาโท : วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2536
  • ปริญญาตรี : วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2529

ประวัติการทำงาน
  • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน : นักวิชาการอิสระ
  • พ.ศ. 2531 - 2534 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์ทำงาน
ประสบการณ์ 24 ปี ในงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผล โครงการงานที่ปรึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การลงทุน การวิเคราะห์การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และการวิเคราะห์ข้อมูลทาง เศรษฐกิจ-สังคม


สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.