หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
313
อ.จุฑามาศ พรรณสมัย
ประวัติการศึกษา
 • ปริญญาตรี : ครุศาสตรบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 
 • ปริญญาโท :  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
ประสบการณ์การทำงาน
 • ปี 2531 - 2533 ศูนย์การทหารม้า ตำแหน่ง บรรณารักษ์
 • ปี 2533 - 2536 โรงแรมอยุธยาแกรนด์โฮเต็ล ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคล
 • ปี 2536 - 2539 ห้างสรรพสินค้าฟรายเดย์ ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนกบุคคล
 • ปี 2542 - 2546 โรงพยาบาลสระบุรี ตำแหน่ง หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร
 • ปี 2546 - 2550 โรงพยาบาลนวนคร ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ปี 2550 - ปัจจุบัน โรงพยาบาลสายไหม ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล         
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการฝึกอบรมประจำปี
 • วางแผนงบประมาณประจำปี
 • วางแผนด้านอัตรากำลัง
 • วางแผนการสรรหา
 • วางแผนการพัฒนาบุคลากร
 • วางแผนการกำกับดูแล Competency
 • การจัดทำตัวชี้วัดรายตำแหน่ง  และหน่วยงาน
 • วางแผนการสรรหาบุคลากรทุกตำแหน่งงาน
 
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร
 • เป็นอาจารย์พิเศษอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีสอนวิชาการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • จิตวิทยาในการเป็นผู้บังคับบัญชา 
 • พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศ
 • การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้าแผนก
 • ทำอย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ
 
หัวข้อที่ถนัดในการสอน
การบริหารงานบุคคล
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.