หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.ยลวรรณ จิรวัชรเดช
527
อ.ยลวรรณ จิรวัชรเดช
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
เกี่ยวกับวิทยากร
เชี่ยวชาญด้านการอบรม
  • ทางวิชาชีพบัญชีแบบออนไลน์
  • บัญชี ภาษี หรือบริหาร
 
ใบประกอบวิชาชีพ
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (Thai CPA)
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา (US CPA)
 
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 
ประสบการณ์
  • 2017 - ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งสถาบัน Thai CPD at Home และเว็บไซต์ www.thaicpdathome.com เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ด้านบัญชีและให้การอบรม CPD แบบออนไลน์ด้วยระบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
  • 2009 - 2016 ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี (Audit Manager) บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีบริษัทชั้นนำในประเทศไทยและบริษัทต่างประเทศ และมีประสบการณ์อบรมเทรนนิ่งบุคคลากรในองค์กรและบุคคลภายนอก
  • 2013 -2015 หัวหน้าทีมตรวจสอบบัญชี (Audit-in-Charge) บริษัท Deloitte & Touche LLP ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ตรวจสอบลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเข้าร่วมการอบรมเทรนนิ่งด้านวิชาชีพบัญชีและสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.