หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
1.2K
5
อ.สันสกฤต วิจิตรเลขการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากนั้นได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยจบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจและปริญญาเอกด้านบัญชีจาก The University of Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ประสบการณ์
หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วได้เข้าทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน Price Waterhouse (ปัจจุบันคือ PricewaterhouseCoopers) ทำงานอยู่ประมาณ 1 ปีเศษก็ตัดสินใจมารับราชการเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เรื่อยมา

นอกจากงานประจำที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมถึงเป็นวิทยากรให้กับสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์กรรัฐวิสาหกิจตลอดจนหน่วยงานราชการ และได้มีโอกาสทำงานให้กับสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
วิทยากรคอร์สสัมมนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม
 
7
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.