หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.ชาญ ตระการศิลป์
570
อ.ชาญ ตระการศิลป์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน บัญชี ภาษี กฎหมาย
 
เกี่ยวกับวิทยากร
 • ให้ความรู้ คน สอนจริง กว่า 200,000 คน กว่า 2,000 สัมมนา ใน 10 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งรัฐและเอกชน สอนคน ถวายความรู้พระ ช่วยให้ความรู้ตามวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย บริษัท ต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรม ต่อเนื่องยาวนาน ทุกสัปดาห์ เพื่อให้คนเป็นคนดี คนเก่ง คนสาเร็จ และคนร่ำรวย
 • รักการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ มีความสุขแบบไร้เงื่อนไข เคยบรรพชา อุปสมบท ปี 2549
 • ได้เป็นตัวแทน ยุวพุทธโลก บรรยายให้คนและพระจากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก
 • ได้รับรางวัล "บุคคลคุณธรรม" ประจาปี 2558 จากเจ้าประคุณสมเด็จ พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ พระสังฆราช
 • เป็นครูไทยคนแรกที่มีความมุ่งมั่น สอนคนกว่า 2 ล้านคน และมีการนั่งสมาธิระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ศาสนา ครูบาอาจารย์ ก่อนทุกครั้งที่สอน กว่า 2,000 สัมมนา กว่า 200,000 คน สอนแบบ High Impact Training with Meditation คนแรกของไทย เจ้าของตารา Rich MBA 1 ล้านคน 1 ล้านเล่ม คนแรกของไทย
 • ใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ Hardware Software Peopleware มาประยุกต์ในการออกแบบชีวิต เขียนโปรแกรมชีวิต (life Programmer) ให้มีความสุข ความสาเร็จ ความร่ารวย คนแรกในประเทศไทย
 • เป็นลูกศิษย์ ของอาจารย์ที่มาจากประเทศจีน ตอน 9 ขวบและท่านสามารถสร้างครอบครัวให้ประสบความสาเร็จมีทรัพย์สินรวม กว่า 100 ล้านบาท
 
เป็นลูกศิษย์ของแชมป์โลกคนแรกในไทยที่ท่านอาจารย์ประสบความสาเร็จได้ในการขายหนังสือมากที่สุดในโลกกว่า 125 ล้านเล่ม ลง Guinness Book
 • Target to teach > 2 Million people to realize their Deams worldwide
 • Got a scholarship from Japan to study in Master of Science (Computer Science) Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand
 • B.Sc. (Computer Science) – Chiangmai University, Chiangmai, Thailand
 • Have already learned from world-class gurus including T.Harv Eker, Tony Robbins, Jack Canfield, Brain Tracy, Les Brown, etc..
 • President and founder of Wintory Training Center and Billionaire Idea Club
 • Target to help and teach more than 2 million people in the world.
 • An author of best-selling book in Thailand– Rich MBA target to help 1 million people in Thailand
 • Have given more than 2,000 seminars (for both business and charity) in 10 years – No1. in Thailand
 • The first trainer in Thailand using Advance Learning Technique with Meditation
 • Help people in Asia to grow their business.
 • Help business owner, managers, executives, students and Thai people every week.
 
วิชาที่เชี่ยวชาญ
Leadership, Management, Sales Presentation, Presentation Technique, Teaching Skill, Negotiation for Success, Millionaire mind, Rich MBA, Team Building, Think Rich, Mind power, Meditation for success, Success Habits, Millionaire secrets, Business Leadership Camp, Powerful you Powerful Team, Life Direction, Entrepreneurship, Goal Setting, Achieving your target, Meditation for Success, Marketing, Soft skill training, etc.
 
1
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.