หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    อ.บุญคลี ปลั่งศิริ
497
อ.บุญคลี ปลั่งศิริ
ประวัติการศึกษา
  • ระดับชั้นประถมศึกษา ต่อมาเมื่อเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ก่อนที่มัธยมปลาย เขาจะย้ายมาศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่กรุงเทพ
  • ระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาไฟฟ้าสื่อสาร
 
ประสบการณ์การทำงาน
 
ภาคราชการ
เริ่มทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งตำแหน่งวิศวกร สังกัดอยู่ในกองระบบรีเลย์และทดสอบ เมื่อได้รับทุนไปเรียนทีต่างประเทศและจบกลับมารับราชการใช้ทุนอยู่ที่ กองโทรเลข กรมไปรษณีย์โทรเลข ตำแหน่งนายช่างโท และต่อมาก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการกองโทรศัพท์ระหว่างประเทศ การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน)
 
ภาคเอกชน
ระหว่างที่ทำงานราชการอยู่นั้น ได้มีโอกาสทำงานเสริมโดยเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และได้ไปช่วยวางระบบโทรศัพท์มือถือให้แก่ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ทำให้ได้พบและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เจ้าของกิจการ และด้วยความคิดเขาที่ว่า ถ้ายังรับราชการแบบนี้ ต้องทำงานเหนื่อยแน่นอน จึงได้ตัดสินใจลาออกมาจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย และมาอยู่กับ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ปัจจุบันคือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามคำชักชวนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
 
เมื่อเข้ามาทำงานที่ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มชินวัตรกรุ๊ปและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท
 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหาร โดยแต่งตั้งให้ นายสมประสงค์ บุญชัย ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร แทนนายบุญคลี ปลั่งศิริ[4] โดยในปัจจุบัน นายบุญคลี ปลั่งศิริ มีตำแหน่งอยู่ในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัทประธานบริหารสูงสุด บริษัท วิน วิน จำกัด (ปิดกิจการลงแล้วเมื่อ พ.ศ. 2551 )
 
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.