หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    ดร.บังอร เกียรติธนากร
1.3K
ดร.บังอร เกียรติธนากร
ปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด (TCFF) ​
 • ที่ปรึกษาพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
การศึกษา​
 • ป.เอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏิบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ประสบการณ์
 • หัวข้อโครงร่าง/การค้นคว้าแบบอิสระ การพัฒนาน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเป็นวัตถุดิบเครื่องสำอาง (The Development of Aromatic Volatile Oil as Cosmetic Ingredients)
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) ศ.ดร.จีรเดช มโนสร้อย
  • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ร่วม) Prof.Dr. Masahiko Abe
 • 2559 คณาอาจารย์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาธุรกิจฯ(ปี 2559)Kasetsart University
  • หลักสูตร การจัดการธุรกิจอาหารและภัตตาคาร
  • หลักสูตร การจัดการธุรกิจความงามฯ (เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)
3
สนใจติดต่อ วิทยากร
คอร์สอบรม-สัมมนาโดย ดร.บังอร เกียรติธนากร
Past Seminar (12)
Future Seminar (1)
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Disclaimer | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.