หน้าแรกอบรม-สัมมนา    รวมรายชื่อวิทยากร    ดร.สมศักดิ์ ชลาชล
479
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล
นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย
 
เจ้าของธุรกิจเสริมสวยชลาชล และมีบริษัทอื่นในเครือได้แก่ ซาลอน เดอ บีเคเค และคิวคัทรวมเป็นชลาชล กรุ๊ป ประกอบด้วย 5 แบรนด์ในเครือ
 
ประวัติการศึกษา
 • ระดับมัธยาศึกษา จาก โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
 • ระดับปกศ.ต้น จากวิทยาลัยครูสวนสุนันทา (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
 • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) รุ่น3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ที่ทำชื่อ "เศรษฐศาสตร์การเมืองกับธุรกิจทำผม"
 • ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง.ดุษฎีนิพนธ์ที่ทำชื่อ "การสร้างมาตรฐานอาชีพช่างเสริมสวย"
 
ประวัติการทำงาน
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมช่างผมและเสริมสวยไทย
 • อดีตอุปนายกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาชมรมช่างผมไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมครูและช่างเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • ผู้ก่อตั้งกองทุนสมศักดิ์ เพื่อ สมศักดิ์
 • ประธานที่ปรึกษาโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ และสร้างโอกาสทางการตลาดของธุรกิจเสริมสวย” กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
 • ประธานนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 3 สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประธานกรรมการ บริษัท ชลาชล จำกัด เจ้าของธุรกิจในเครือของชลาชล กรุ๊ป ประกอบด้วย 4 แบรนด์ คือ ชลาชล ซาลอน (Chalachol) 10 สาขา, ซาลอน ดู กูรู (Salon du Guru) 2 สาขา, ซาลอน เดอ บีเคเค (Salon de BKK) 1 สาขา และคิวคัท (Q-Cut) 5 สาขา
 • ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชี่นแนล ครีเอทีฟ แอมบาสเดอร์ คนแรกประจำประเทศไทย
 • ไทย ริจินอล แอมบาสเดอร์ ชวาร์สคอฟ โปรเฟสชั่นแนล (Thai Regional Ambassador Schwarzkopf Professional) คนแรกประจำประเทศไทย
 • แฮร์ ฮีโร่ (Hair Hero Of APEC by Schwarzkopf Professional) 1 ใน 5 ของโลก คนเดียวในเอเชีย
 • คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพ.ศ. 2546 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีความงามของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Thailand Privilege Card Co.,Ltd.
 • ประธานโครงการอนุรักษ์ช้างในแหล่งท่องเที่ยว มูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
 
ผลงานด้านวิชาชีพ
 • ปี 2522 - เริ่มเรียนวิชาชีพเสริมสวยที่สถาบันนานาชาติ โรงเรียนเสริมสวยเกตุวดี
 • ปี 2524 - ได้รับเลือกเข้ารับการฝึกอบรมการศึกษาวิชาชีพการต่างประเทศ และเป็นอาจารย์สอนนักเรียนเสริมสวย ที่สถาบันนานาชาติโรงเรียนเสริมสวยเกตุวดี แกนดินี
 • ปี 2525 - เริ่มหาประสบการณ์โดยเข้าร่วมแข่งขันด้านการออกแบบทรงผมในแถบประเทศเอเชีย
 • ปี 2527 - ได้รับรางวัลแชมป์ผมแห่งประเทศไทย จากสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยเป็นปีที่ 2 เข้ารับถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • ปี 2528 - ได้รับรางวัล “แชมป์ผมกรรไกรทอง” จากสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย นับเป็นแชมป์ผมคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลถึง 3 ปีซ้อน
 • ปี 2529 - เริ่มแข่งขันด้านผมในระดับนานาชาติ ได้แชมป์ผมเอเชีย จากประเทศไต้หวัน
 • ปี 2530 - เข้าร่วมแข่งขันด้านทรงผมระดับโลกในฐานะตัวแทนของทีมชาติไทย ที่ประเทศอิตาลีโดยได้รับรางวัลลำดับที่ 7 ของโลก
 • ปี 2530 - ได้รับเกียรติจากประเทศสิงคโปร์ ให้เป็นผู้ฝึกสอนทีมช่างผมสิงคโปร์เพื่อไปร่วมแข่งขันในระดับโลก
 • ปี 2532 - เปิดร้านเสริมสวย “ชลาชล” ที่ซอยทองหล่อ สุขุมวิท55
1
สนใจติดต่อ วิทยากร
ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ : รวมแฟรนไชส์ใหญ่สุด อันดับ 1 ในไทย
No.1 Franchise Hub & Solution in Thailand
 เพิ่มเพื่อน
Tel. 02-1019187 | Advertising : info@thaifranchisecenter.com | Feedback  | Privacy Policy | Copyright © 2005 - 2021 All Right Reserved.